logoznak TAAT

Obsah projektové dokumentace na rodinný dům

Obsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace je zpracovávána pro územní řízení a stavební povolení, obsah projektové dokumentace tak splňuje požadavky na soulad s daným územním plánem navrhované stavby a napojení rodinného domu na infrastrukturu ale i napojení na sjezd a výjezd na přilehlou komunikaci.

Pokud je sjezd a výjezd v méně v přehledném úseku je vypracován rozhledový úhel, který je podkladem k vyjádření na odboru dopravy a následně k posouzení Policie České republiky. 

V projektové dokumentaci jsou zohledněna regulativa pro danou obec a aby mohl příslušný stavební úřad mohl zamýšlenou stavbu rodinného domu schválit a vydat stavební povolení.

Projektová dokumentace je vyhotovena a předána v pěti vyhotoveních (pare).

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení (ohlášku) obsahuje všechny náležitosti podle platného stavebního zákona:

Opět se tedy setkáváme s tím, že každý projekt je potřeba posuzovat a zhotovovat podle konkrétních zadání a specifik, a to jak z pohledu vás jako investora a vašich požadavků ale i s ohledem na regulativa v dané lokalitě.

Projekt patrové dřevostavby

Kontaktní formulář

logoznak TAAT

© 2022, TAAT Consulting s.r.o
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, je bez předchozího souhlasu TAAT Consulting s.r.o zakázáno.

Provozovna:
Chlumecká 1539
198 00 Praha 14 - Kyje
T: +420 704 903 903
E: info@projekty-top.cz